(Kaynak: İklim Haber) 

“Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı 2019” araştırmasında, Türkiye’de merkezi yö­netim ve yerel yönetimler tarafından iklim değişikliğini azaltmak için gösterilen çabaları, yani iklim eylemini değerlendirmek amacı ile katılımcılara iki soru soruldu.

Çalışmanın sonuçlarına göre toplumun %55’i iklim değişikliği konusun­da merkezi hükümetin hiç çaba göstermediğini düşünüyor. Biraz çaba gösterdiğini düşünenlerin oranı %29, “çaba gösteriyor” diyenlerin oranı ise sadece %16.

Her üç kişiden biri Türkiye hükümeti “kesinlik­le çaba göstermiyor” diyor. AK Parti’ye oy verenlerin %31’i, CHP’ye oy verenlerin %77’si ve HDP’ye oy verenlerin %86’sı merkezi yönetim iklim değişikliğini azaltmak için “çaba göstermiyor” diyor.

“Çaba gösterilmiyor” diyenlerin oranı 18-32 yaş arası gençlerde %60’a ulaşıyor.

Hükümetin yanı sıra, ankete katılanlara yaşadıkları yerlerin belediyelerinin iklim krizi konusunda yeterli çabayı gösterip göstermedikleri sorusu da yöneltildi. Beledi­yelerle ilgili soruya verilen yanıtlar da benzer sonuçlar ortaya koydu.

Hükümetin çabalarına verilen yanıtlardaki gibi, toplumun %55’i yaşadığı yerin belediyesinin iklim eylemi konusunda herhangi bir çaba gös­termediğini düşünüyor. “Biraz çaba gösterdiğini” düşünenlerin oranı %29, “çaba gösteriyor” diyenlerin oranı ise sadece %15.

Her üç kişiden biri belediyesinin “kesinlikle çaba göstermediğini” söylüyor. AK Parti’ye oy verenlerin %40’ı, CHP’ye oy verenlerin %67’si ve HDP’ye oy verenlerin %82’si belediyesinin iklim eylemi yapmadığı­nı düşünüyor.

“Çaba gösterilmiyor” diyenlerin oranı 18-32 yaş arası gençlerde %61’e ulaşıyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

FacebookTwitter