Haberler

 

15 kent Yenilenebilir Enerji Deklarasyonu’nu imzaladı

Yenilebilir enerjiye geçiş iklim mücadelesini kazanabilmemizin en önemli aracı. Dünya genelinde kentlerin enerji kullanımının yüzde 70’inden sorumlu olduğu göz önüne alındığında iklim krizini durdurabilmemiz için kent hayatında yenilenebilir enerjiye geçişin kritik önemi daha da iyi kavranabilir.

İklim kriziyle mücadelede yanlış çözüm: Fosil Gazı

Energy Cities’in Temmuz’da yayınladığı bilgi notu fosil gazı hakkında tekrarlanan safsataların ne kadar yanlış olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Biz de bu bilgi notunun savlarını temel alıp fosil gazının neden uzak durulması gereken bir enerji kaynağı olduğunu anlamaya çalışalım.

FacebookTwitter