Endüstrileri gelişmiş ülkelerin fosil yakıtlara bağımlılığı ve tüketim kalıpları iklim krizini derinleştirirken, krize en az katkısı olan bölgeler krizden en şiddetli şekilde etkilemekte. Başta kuraklık ve ani sel baskınları olmak üzere aşırı hava olaylarının vurduğu Afrika kıtası, iklim krizinin etkilerini doğrudan hisseden bölgelerin başında geliyor. Aşırı hava olayları sebepli su kıtlığı ve azalan gıda güvenliği, yoksulluk, kayıt dışı ekonomi, hızlı kentleşme gibi etmenlerle birleştiğinde kıtada yer alan toplulukların kırılganlığı artıyor. BM Çevre Programı’na göre de iklim kriziyle mücadelede uluslararası çabalar küresel ısınmayı 2 derece altında tutmayı başarsa bile Afrika’nın 2050’ye kadar iklim değişikliğiyle uyum için yılda 50 milyar dolar ayırması gerekiyor.

İklim krizinin aciliyeti kıtadaki ülkelerin mutabakatıyla hazırlanan Afrika’nın 2063 Kalkınma Ajandası: İstediğimiz Afrika deklarasyonuna da yansımakta. Bu çerçeve içinde Afrika’nın dört bir yanındaki kentler, azaltım ve uyum planlarını kapsayacak şekilde hedefleri yüksek iklim eylem planlarını geliştirmeleri gerektiğini tanımış durumdalar. 

Hint Okyanusu kıyısında bulunan ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ikinci büyük kenti Durban da bu doğrultuda 1,5 derece hedefini baz alarak yerel yönetimlerin ve paydaşların işbirliğiyle yeni iklim eylem planını hazırladı. 

Durban İklim Eylem Planı’na ulaşmak için tıklayınız

2015 Durban İklim Değişikliği Stratejisi’ni temel alan yeni plan, karbon nötr ve iklim dirençli bir kent hedefliyor ve bu dönüşümün toplumun tüm kesimlerine eşit olarak dağılmasını amaçlıyor. Plan elektrik ve ulaşım sektörlerinde atılacak adımları detaylandırırken yoksul ve dezavantajlı topluluklar için uygun fiyatlı temiz enerjiye ulaşım öne çıkan amaçlar arasında yer alıyor. Plan çerçevesinde Durban’ın 2030 hedefi, enerjisinin %40’ını yenilenebilir enerjiden sağlamak ve 2050’de emisyonları sıfırlamak. 

Durban’ın elektrik, ulaşım ve endüstride 2030 ve 2050 hedefleri

Durban, net sıfır karbona ulaşmak için belirlediği hedefleri sürekli gözden geçirecek ve kentliler, ulusal hükümet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliklerini artırmayı planlıyor. Kentin belediye başkanı  Cllr Mxolisi Kaunda da Durban İklim Eylem Planı’nda Zulu atasözünü hatırlatıyor : “birey, kendi toplumu olmadan hiç bir şeydir.” 

***

İklim değişikliğiyle mücadele eden kentleri bir araya getiren C40 kent ağının bülteninden derlenmiştir. C40 hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Uluslararası kent ağları ile ilgili daha fazla bilgiye İklim İçin Kentler: Yerel Yönetimlerde İklim Eylem Planı rehberimizden de ulaşılabilir. Rehber için tıklayınız.

Kapak fotoğrafı : Yeşilist

FacebookTwitter