Denizli Büyükşehir Belediyesi iklim krizi ile mücadeleye yönelik önemli bir adım attı. Denizli Büyükşehir Belediyesi iki yıldır sürmekte olan “İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver” isimli projesini tamamladı Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen “ “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” altında gerçekleştirildi. Projede, imzalanan protokolle Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye ile işbirliğine gidildi.

13 Haziran 2019 Perşembe günü düzenlenen kapanış toplantısıyla projenin sonunda Denizli İklim Eylem Planı ortaya çıktı. Planda Denizli’nin sera gazı salımlarında 2030’a kadar artıştan %21 azaltım hedefi belirlendi. Bunun yanı sıra, proje kapsamında 10 civarında çalıştay düzenlendi, belediye personeline farkındalık eğitimleri verildi ve halka yönelik farkındalık etkinlikleri yapıldı. Ayrıca “Karbon Ayakizi” ve “İklim Değişikliğinin Etkileri” hakkında anketler düzenlendi.

Ancak, Denizli’nin azaltım hedefinin yetersiz olduğunu da belirtmek gerekir. IPCC raporunda da belirtildiği üzere sıcaklık artışının 2030 yılına kadar 1,5 °C civarında tutulması gerekiyor. Bunun için de kentlerden çok daha iddialı hedefleri olan iklim eylem planlarını oluşturmalarını beklemeliyiz.  Kısaca, Denizli artıştan %21 azaltım hedefinin çok ötesine geçmeli, iklim mücadelesini iklim adaletini merkeze alarak katılımcı bir şekilde yürütmeli.   

Kendi belediye yönetiminin iklim krizine karşı harekete geçmesi için stratejik planına İklim Eylem Planı’nı eklemesini talep eden imza kampanyasına sen de destek ver! Kampanya için tıkla !

FacebookTwitter