Türkiye’de yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadele konusunda kapasitelerini geliştirmeye yönelik düzenlenen online sertifikalı eğitim programıyla büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde çalışan ilgili idari personelin iklim değişikliğine yönelik azaltım (mitigasyon) ve uyum (adaptasyon) eylemleri hakkında kapsamlı ve güncel bilgileri edinmeleri amaçlandı, programa katılan yerel yönetimlerin iklim eylem planı hazırlama ve uygulama süreçleri hakkında bilgi ve birikimlerinin artırılması hedeflendi. Ayrıca eğitime katılan belediye çalışanlarının, programın danışmanlarıyla iklim değişikliğine karşı en az bir azaltım ve/veya uyum eylem projesini örnek teşkil edecek şekilde hazırlaması desteklendi.

Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği eğitimin paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM), Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Türkiye (UN SDSN Türkiye), Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yerel-İz) ve 350 Türkiye yer aldı.

İKLİM EYLEM PLANI HAZIRLAMA VE UYGULAMA SÜRECİ

Yedi hafta süren sertifika programı boyunca; Prof. Dr. Levent Kurnaz (Boğaziçi Üniversitesi), Prof. Dr. Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi), Dr. Baran Alp Uncu (350.org Türkiye), Efe Baysal (350. org Türkiye), Dr. Ender Peker (Çankaya Üniversitesi), Gözde Odabaş (REC Türkiye), Doç. Dr. Eda Beyazıt (İTÜ), Onur Akpulat (REC Türkiye), Dr. Tamer Atabarut (BÜYEM), Gökçen Kunter (Peyzaj Araştırmaları Derneği), Ahmet Cihat Kahraman (MBB) ve  Ebru Akyol (İBB) tarafından toplamda 20 saat online ders verildi. Program sonrasında oluşturulan küçük çalışma gruplarıyla proje yazımı atölyeleri (2 saat) düzenlendi. Atölyede, iklim değişikliğine dair somut sorunlar, çeşitli senaryolar eşliğinde ele alındı. Atölye katılımcıları, 13 Mayıs – 8 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılan 9 temel eğitim başlığının uzmanlarıyla online ortamda buluşarak; eğitim senaryosu üzerinden deneyimlerini paylaşırken, hem birbirleriyle hem de konun uzmanlarıyla üzerinde çalıştıkları somut projeleri tartışma ve  fikir alışverişinde bulunma imkanı yakaladı. Eğitimin ardından, katılımcı belediye çalışanlarının teorik olarak aldıkları bilgileri pratiğe dökmek üzere kendi bölgelerine yönelik seçtikleri bir alanda örnek bir iklim eylemi  raporu tasarlanması sağlandı. Rapor, her belediyenin kendi iklim eylem planını oluşturma ve uygulama süreçlerinin yol haritasının özetini ve seçilen bir alanda geliştirecek bir azaltım ve/veya uyum eylem projesi anlatımını içerdi. İki hafta süren çalışmaların sonunda, katılımcılar proje değerlendirme toplantısında tasarladıkları projelerin sunumunu yaparak sertifika almaya hak kazandı.

(Kaynak: Marmara Belediyeler Birliği)
FacebookTwitter