Geçtiğimiz Salı, iklim dostu Paris için belediye yönetimi bir adım daha atarak aralarında Londra ve New York gibi küresel kentlerin de bulunduğu İklim Acil Durumu ilan eden kentlere katıldı. ABD merkezli bir STK olan “Climate Mobilization”’a göre  dünya genelinde yerel yönetimlerden yaklaşık 650 yerel lider İklim Acil Durumu ilan etmiş durumda. Paris çevreden sorumlu belediye başkanı yardımcısı Celia Blauel, 9 Temmuz günü belediye meclisinde yaptığı konuşmada 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması hedeflerinin kararlılıkla gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi ve  Paris’in diğer birçok kent gibi “İklim Acil Durumu ilan ettiğini” açıkladı. Ekolojik hassasiyetleri ile tanınan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda bu gelişmeyi şöyle değerlendirdi:

“Paris iklim acil durumunu ilan etti. Tarihsel bir andayız. Bilinç devrimi gerçekleşiyor, bugün kimse artık bu durumun aciliyetini inkar etmiyor. Somut eylem zamanı geldi.”

Paris İklim Akademisi açılacak

Paris’in iklim mücadelesine hız verdiğini sembolik bir şekilde ifade eden “İklim Acil Durumu” ilanının yanı sıra, Paris kent yönetimi iklim mücadelesi ile ilgili iki yeni uygulamayı da kabul etti. Bunlardan birincisi, gençlere ve kamuoyuna iklim krizi ve diğer ekoloji konularında katılımcı ve bedava eğitim vermek amacını taşıyan İklim Akademisi’nin kurulması. Diğeri ise, konuyla ilgili uzmanları çatısı altında toplayacak ve iklim eylemleri konusunda sürekli olarak danışılacak Uluslararası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) kent düzeyindeki mudalini “IPCC Paris” adı altında oluşturulması.   

Kent merkezinde yaklaşık 2,2 milyon, büyükşehir sınırlarında 10,5 milyon nüfusu barındıran ve her yıl ortalama 40 milyon turistin ziyaret ettiği Paris, gün geçtikçe iklim krizine bağlı felaketlere daha da fazla oranda maruz kalmakta. Bu duruma işaret eden en son örnek, geçtiğimiz günlerde Avrupa genelindeki sıcak hava dalgasının Paris’te oldukça şiddetli bir şekilde yaşanması oldu. İklim krizine bağlı gıda krizi, su varlığının azalması, sel ve su taşkınları gibi birçok felaketle karşı karşıya olan Paris, bir süredir iklim mücadelesine iddialı bir şekilde soyunmuş durumda. İklim Acil Durumu ilanıyla iklim krizinin acil önlem gerektirdiğine bir kez daha vurgu yapılırken, Paris’in iklim eylem planını kararlıkla uygulamaya devam ettiğini de gösterilmiş oldu.

Karbonsuz Paris hedefi ve taahhütler

Yerel yönetimlerin iklim başlığında yapabileceklerini derlediğimiz İklim için Kentler rehberinde incelendiği üzere Paris’in iklim eylem planında, kenti karbonsuz hale getirmek için hedefler ve yapılacak eylemler özetle şunları kapsamaktadır: 

Baz alınan tarih: 2004 yılı

2020 yılında: 

Enerji tüketimi ve karbon salımında %25 düşüş

Enerjinin %25’nin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması

2030 yılında

— Yerel salımda %50 düşüş

— Karbon ayak izinde %40 düşüş

— Enerji tüketiminde %35 düşüş

— Enerjinin %45’inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması (%10’u yerel üretim olmak üzere)

2050 yılında
—  Salımların sıfırlanması
—  Karbon ayak izinde %80 düşüş
—  Enerjinin %100’ünün yenile- nebilirden sağlanması (%20’si yerel üretim olmak üzere)

Gerçekleştirilecek ana eylem başlıkları: 

ENERJİ GEÇİŞİ

Enerji geçişi için Paris ve çevresindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının bütünleşik bir şekilde kullanımı için uygulamalar planlanmıştır. Buna göre farklı bölge ve sektörler arasında bilgi ve enerji paylaşımına imkan tanıyan herkesin erişimine açık, eş zamanlı bilgi akışını sağlayan ve aynı anda kişisel bilgilerin korunduğu Enerji Bilgi Hizmeti isimli bir bilgi paylaşım sistemi kurulacaktır. 2050 yılına kadar Paris’teki çatıların en az %20’sine güneş panellerinin yerleştirilmesi hedefini gerçekleştirecek şekilde gerekli mevzuat değişiklikleri ve enerji kooperatiflerine desteğin sağlanması planlar arasındadır. Ayrıca mevcut jeotermal ve rüzgar enerjisi kapasitesinin de 2050 yılına kadar artırılması için çalışmalar öngörülmektedir. Bunların yanı sıra, 2030 yılına kadar tüm enerji şebeke ve ağlarında akıllı sisteme geçilecektir. 2050 yılında %100 yenilenebilir enerjiye geçişin gerçekleşebilmesi için enerji ihtiyacının yaklaşık dörtte üçünün kent dışı kaynaklardan temin edilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bunun için de, Paris civarındaki kırsal alanlarda enerji kooperatiflerinin kurulması ve desteklenmesi, bölgedeki yenilenebilir enerji santrallerinin ortaklıklar ve işbirliği yollarıyla desteklenmesi planlanmaktadır. Tahminlere göre enerji geçişi 2030 yılına kadar toplam 330.000, 2050 yılına kadar da toplam 825.000 istihdam sağlayacaktır. 

ULAŞIM

Ulaşım alanında Paris kenti 2004-2014 yılları arasında alınan çeşitli önlemler sayesinde sera gazı salımlarını %39 oranında, trafik sıkışıklığını %30 oranında, havadaki partikül miktarını da %50 oranında aşağıya çekmeyi başardı. Yeni iklim eylem planında 2050 yılında kent içi ulaşımının tamamında biyogaz ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik kullanımı hedeflenmektedir. Bunun için Düşük Emisyon Bölgeleri’nin oluşturulması, veri temelli ulaşımı sağlayacak dijital platformların kurulması, yaya ve bisiklet kullanımını artıracak düzenleme ve altyapı yatırımlarının yapılması, hizmetlerin ve ekonomik faaliyetlerin ulaşımı daha az gerektirecek şekilde düzenlenmesi, toplu taşımanın iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması, araba paylaşımı, kolektif taksi gibi ortak ulaşım biçimlerinin desteklenmesi, yenilenebilir enerji ikmal istasyonlarının kent genelinde artırılması gibi birçok uygulama yürürlüğe konulmaktadır. 

KENT PLANLAMASI

Dijital araçların kullanıldığı, yenilenebilir enerjiye dayanan, yeşil altyapıya ve alanlara maksimum düzeyde yer veren ve herkesin kullanımına açık ortak alanların oluşturulması öncelikler arasındadır. 

BİNALAR

2050 yılına kadar 1 milyon civarında konutun yenilenmesiyle enerji verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir. Böylelikle aynı zamanda enerji yoksulluğunun ortadan kaldırılması ve evlerde sağlıklı yaşama koşullarının oluşturulması amacı da güdülmektedir. Bunun için öncelikle, 2030 yılına kadar yılda 40 bin evin yenilenmesi ve tüm bina stokunun enerji kullanımının %40 oranında azaltılması planlanmaktadır. Belediye ve diğer kamu binalarının, sosyal konutların yenilenmesi öncelikler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda, yönetmelik ve teşviklerle yeni binaların enerji ihtiyaçlarının 2030 yılına kadar %60’ını, 2050 yılına kadar da %100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak şekilde inşa edilmeleri ve ihtiyaç değişikliğine göre yenileme gerektirmeyecek şekilde çok amaçlı olarak planlanması sağlanacaktır.

ATIKLAR

Atıklar için engelleme, geri dönüşüm ve yeniden kullanım uygulaması planlanmaktadır. Bu çerçevede planlanan eylemlerin bazıları şunlardır: Paris genelinde atık hacmini ve türünü bölgesel olarak belirlemek üzere atık haritalandırmasının yapılması ve veri tabanı oluşturulması; paketleme yapılmayan toptan satış mağazalarının kurulması ve 2030 yılına kadar her bir toptan satış mağazasının ortalama 100 bin Parisli’ye hizmet verecek hale gelmesi; inşaat ve bina yenilemenin düşük karbonlu olacak şekilde düzenlenmesi ve çıkan malzemelerin yeniden kullanımının sağlanması; 2020 yılına kadar Paris genelinde 1000 tane atık ayırma tesisinin kurulması; 2020 yılına kadar Paris genelinde 1000 tane kompost tesisinin kurulması. Bunlara ek olarak, kişi başına yıllık ortalama 26 kilogram gıdanın çöpe gittiği Paris’te gıda kurtarma-dönüştürme-bağışlama sistemi oluşturularak bu durumun önüne geçilmesi de planlananlar arasındadır. Bu gelişmelerle kentin gıda egemenliğine de katkı sağlanacaktır.

GIDA SEKTÖRÜ

Gıda sektörü kentin karbon ayak izinin %18’inden sorumlu durumdadır ve sektörü sürdürülebilir ve iklim dostu hale getirmek için bir dizi uygulama planlanmıştır. Temelde, gıdanın olabildiğince yerel ve yakın kaynaklardan temini hedeflenmektedir. Bunun için Paris’in çevre bölgelerinde bulunan tarım alanlarının korunması ve %48 oranının altına inmemesinin sağlanması; gıda taşımacılığının en az %50’sinin elektrikli taşıtlarla ve su yoluyla yapılması; Paris’in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde organik tarımın 2030 yılına kadar %20 oranına, 2050 yılına kadar %30 oranına çekilmesi ve gıda tüketimi alışkanlıklarının dönüştürülmesi için çeşitli yönetmelik, teşvik ve programlar yürürlüğe konmaktadır. 

Paris’in İklim Eylem Planı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak, diğer iyi örnekleri incelemek ve Türkiye özelinde yapılabilecekler hakkında bilgi almak için www.iklimicinkentler.org sitesinde yer alan rehberimizi indirebilir; yine aynı site üzerinden iklim dostu kentler için yerel yönetiminize yönelik imza kampanyası başlatabilirsiniz. 

FacebookTwitter