Posts: Page 2

Denizli, iklim eylem planını hazırladı

Bir ilk adım olarak hazırlanan Denizli İklim Eylem Planı olumlu bir adım olsa da, iklim krizi çağında çok daha iddialı hedefleri olan iklim eylem planları oluşturulmalı

Komşu Atina iklim krizine karşı mücadele veriyor. Ya senin kentin?

Yunanistan’ın başkenti Atina iklim krizine karşı iddialı bir mücadeleye girişmiş durumda. Atina Belediyesi, azaltım ve uyum çözümlerini içeren bütünleşik iklim eylem planını 2017 yılında hazırladı. Hedef sera gazı salımlarını 2030 yılında %40 oranında düşürmek ve Atinalıları iklim krizinin mevcut etkilerini daha rahat göğüsler hale getirmek

9 Mayıs’ta #İklimİçinKentler diyoruz!

İklim değişikliğine karşı kent temelli çözümlere odaklanan İklim İçin Kentler kitabına 9 Mayıs Perşembe çevrimiçi www.iklimicinkentler.org sitesinden ulaşılabilecek. Aynı gün 11.00’da Salt Galata’da konu hakkında Yereliz Derneği ile bir panel gerçekleştireceğiz.


FacebookTwitter