Türkiye’deki birçok kent ile benzer iklim koşullarına sahip Atina, iklim krizi nedeniyle birçok felaketi bir arada yaşamakta. Bunların başında sıcak hava dalgaları ve aşırı sıcak günlerin sayısının artışı bulunuyor. Aşırı sıcaklıklar Atinalıların sağlığını ve canını doğrudan tehdit etmekte. 2000-2012 yılları arasındaki verilere göre, hava sıcaklığının 32 °C’nin üzerine çıktığı günlerde, her 1 °C’lik artışla beraber ölüm oranlarında %5,2’lik bir yükseliş görüldü. Diğer yandan, ani sel ve su taşkınları ve kontrol edilemeyen yangınlar da Atina’yı tehdit ediyor. 2018 yılında Atina’nın yakınlarında sıcak hava dalgasının yaşandığı sırada çıkan kontrolsüz yangınlarda toplam 100 kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan felaketler karşısında Atina’da yerel yönetim harekete geçti ve bütünleşik iklim eylem planını oluşturdu. Planda öngörülen azaltım ve uyum hedeflerinin ana başlıkları şöyle sıralanmakta:

Azaltım için

  •   Belediye bina ve tesislerinde enerji tüketimini azaltmak;
  •   Fosil yakıtların binalarda ve belediye filolarında kullanımını azaltmak;
  •   Enerji tasarrufu konusunda farkındalık yaratma çalışmaları yapmak;
  •   Sürdürülebilir kent-içi ulaşım yöntemlerini yaygınlaştırmak;
  •   Geri-dönüşüme dayalı atık yönetimini geliştirmek.

Uyum için

  •   Yeşil ve mavi altyapıyı oluşturmak (yeşil alanları korumak ve artırmak; alternatif yeşillendirme projelerini hayata geçirmek, vs.);
  •   Hava sıcaklığını düşürmeye ve yerel iklim şartlarını iyileştiremeye katkıda bulunacak şekilde ekolojik malzemelerin kullanımını artırmak ve plan ve tasarımları oluşturmak;
  •   Kamuoyuna yönelik bilgilendirme ve farkındalık yaratma kampanyaları düzenlemek;
  •   Sıcak hava dalgalarının risklerinin anlatılması ve sıcak hava dalgaları sırasında yapılması gerekenler hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapmak;
  •   Sıcak hava dalgaları verilecek belediye hizmetlerini geliştirmek.

Atılan bu adımlar sayesinde Atina dünyadaki iklim krizi ile mücadeleye girişen öncü kentler arasına girmeyi başardı. Carbon Disclosure Project ( CDP) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, seçilen 43 iklim lideri kent arasında Atina da yer alıyor.

Kendi belediye yönetiminin de iklim krizine karşı harekete geçmesi ve iklim lideri kentler araısna girmesi için stratejik planına İklim Eylem Planı’nı eklemesini talep eden imza kampanyasına sen de destek ver! Kampanya için tıkla !

FacebookTwitter