İklim krizine karşı yerelden somut adımların hızlandırılması, yerel yönetimlerin konu hakkında kapasitelerinin geliştirilmesi için 3 – 5 Aralık tarihinde düzenlenen İklim İçin Kentler Çalıştayı’nın son günü “İklim İçin Biz Varız” deklarasyonu açıklanmış, 24 belediye iklim için harekete geçeceklerine dair taahhütte bulunmuştu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın okuduğu deklarasyona katılan belediyeler böylece Paris Anlaşması’nın 1.5°C hedefinin gerçekleşebilmesi için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini ve somut adımlar atacaklarını taahhüt etmişlerdi.

Yeni katılımcılara açık deklarasyona son olarak Ayvalık Belediyesi de imzasını koydu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin konu hakkında: “iklim değişikliği öylesine hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ki, hala yapabileceğimiz birşeyler varken biran önce harekete geçmeliyiz yoksa bu kriz her geçen gün büyüyecek ve kontrolden çıkacak” dedi.

Belediyeler neyi taahhüt ediyor? 

İklim İçin Biz Varız deklarasyonunu imzalayan belediyelerin taahhütleri şöyle:

  • Bilimsel veriler ışığında, uluslararası standartlara uygun veri toplama yöntemleri kullanarak karbon salımlarını azaltmak ve krize karşı uyum politikalarını hayata geçirmek için İklim Değişikliği Eylem Planlarını hazırlayacaklar,
  • Yaşanabilir bir gelecek için kentlerde sürdürülebilir ulaşım, yenilenebilir enerji ve ekolojik tarım uygulamalarına öncelik verecekler,
  • İklim değişikliği ile mücadele eden yerel, ulusal ve uluslararası kurumları, girişimcileri, kooperatifleri ve sivil toplum örgütleri desteklenerek işbirliklerine dahil olunacak,
  • Hem kentlerde risk altında bulunan yurttaşlara hem de kentlerin altyapısını korumak için imar planlama süreçlerinde iklim krizi ve etkilerini önlemeyi önceleklendirecekler,
  • Paris Anlaşması’nın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, 2030 yılına kadar küresel ısınmayı 1.5°C sınırında tutmak için, adil, eşitlikçi, yaşanabilir kentler için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirecekler.

Deklarasyona imza atıp harekete geçmek için hala geç değil! 

İklim için harekete geçmeye hazır olan belediyelerin bir irade beyanı olan İklim İçin Biz Varız deklarasyonu, hala imzaya açık. Yapılması gereken ise deklarasyonun belediye başkanı tarafından imzalanıp info@yereliz.org adresine e-posta atılması. Deklarasyon metnine buraya tıklayarak ulaşılabilir.

Sorularınız için: bilgi@iklimicinkentler.org veya info@yereliz.org

 

 

FacebookTwitter