45 adet üye belediyesi bulunan Türkiye’nin ilk çevre dostu belediyeler birliği Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği (EMARCEB); bölgelerindeki kömürlü termik santral ve kömür ocaklarının kapatılmasını talep etti.

Paris İklim Anlaşması ve Glasgow Paktı ile kömürden çıkış için bir eylem planının belirlendiğini belirten Birlik, projelerin iptal edilmesinin Türkiye için bir başlangıç olabileceğini belirtti.

Anayasa’nın 56. Maddesine dikkat çeken EMARCEB “Sağlıklı Bir Çevrede Yaşamak Haktır ve Bu Çevreyi Korumak Devletin ve Vatandaşların Ödevidir” diyerek bu konuda çalıştıklarını ve çevresel duyarlılıklarını kamuoyu ve merkezi idare ile raporlar üzerinden paylaştıklarını açıklıyorlar.

Türkiye’nin yeni iklim politikası doğrultusunda seragazı emisyonlarının azaltımı için yeni eylem planlarının hazırlanacak sektörler arasında, iklim değişikliğine en büyük etkiye neden olan enerji sektörü başta gelmekte.

EAMARCEB’in önerilerinde ise Türkiye’nin fosil yakıtlardan aşamalı olarak çıkması, mevcut fosil yakıt destek ve teşviklerini sonlandırması ve tüm kamu kaynaklarını güneş ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarına, bunun için gerekli altyapı çalışmalarına ve tüm kesimleri kapsayacak adil dönüşüm planlarına ayırması öncelikli konular olarak ortaya çıkmakta.

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği’nin açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

FacebookTwitter