Dünyanın en büyük şehirlerinin belediye başkanlarının gezegenin iklim acil durumu uyarısının ardından, genç iklim aktivistleri ve işçi, iş dünyası ve sivil toplumdan temsilcilerin de katıldığı geniş koalisyon da eş zamanlı olarak, Küresel Yeşil Yeni Düzen vizyonuna destek verdiklerini açıkladı. Mesaj, Kopenhag’daki C40 Dünya Belediye Başkanları Zirvesi’ne katılan kent liderleri tarafından açıklandı. Bu çağrı, hükümetlerarası eylemlerin, fosil yakıt endüstrisinin çıkarlarını temsil eden, çok güçlü, bilim inkarcısı hükümetlerin oluşturduğu bir azınlık tarafından engellenmesine cevap olarak geldi.

Küresel Yeşil Yeni Düzen aracılığıyla şehirler, küresel ısınmayı Paris Anlaşması’nın 1,5 derece hedefinin altında tutmak için iklim krizinden en fazla sorumlu olan sektörlerden- ulaşım, sanayi, binalar ve atık -kaynaklanan emisyonlarını azaltarak çevreyi koruma, ekonomiyi güçlendirme ve daha adil bir gelecek inşa etme konusundaki taahhütlerini yenilediler.

Bu taahhüt aynı zamanda, yüksek karbonlu sektörlerde çalışanlar adına adil bir dönüşüm sağlanması ve de iklim krizinden orantısız şekilde etkilenenler – genel olarak Küresel Güney’de yaşayanlar ve dünyanın dört bir tarafındaki en yoksul topluluklar- adına uzun süredir devam eden çevresel adaletsizliklerin düzeltilmesi için tüm kentsel karar alma mekanizmalarının merkezine kapsayıcı iklim eyleminin dahil edilmesini de kapsıyor.

İklim krizinin yıkıcı etkilerini önlemek için küresel emisyonların 2030 yılına kadar yarı yarıya azaltılması gerekiyor. Bu da kentler için, kirli fosil yakıtlarla çalışan araçların temiz alternatiflerle değiştirilmesi ve toplu ulaşımın iyileştirilmesi, mümkün olan en katı bina mevzuatının belirlenmesi ve diğer faaliyetlerin yanı sıra atık azaltımı anlamına geliyor. Bu amaçla, C40 Net Sıfır Karbon Binalar, Sıfır Atık’a Doğru İlerleme ve Yeşil ve Sağlıklı Sokaklar Deklarasyonları çerçevesinde oluşturulan politikalar dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde şimdiden uygulamaya konuluyor.

Sıcaklığın güçlü bilimsel kanıtlar tarafından güvenli görülen sınırlar dahilinde tutulması, sadece emisyonları azaltmak değil, aynı zamanda gezegenimizin atmosferine önceden salınan karbonu azaltmak anlamına da geliyor.

Bu hedefler dahilinde bilimin ortaya koyduğu gerçeklere uygun eylemlerin harekete geçirilmesi için, C40’ta Küresel Yeşil Yeni Düzen’in belediyeler tarafından desteklendiği açıklandı. Bu karara zirveye katılan iş liderleri, yatırımcılar, işçi hareketi, sivil toplum, yerli halk grupları, resmi olmayan yerleşim temsilcileri ve iklim değişikliği ve yoksulluktan orantısız şekilde etkilenen gruplar da destek verdi. Belediye başkanları Garcetti, Hidalgo ve Jensen, Küresel Yeşil Düzen çerçevesinde açıklanan hedeflere uygun adımlar atmayan ulusal liderlere, CEO’lara ve yatırımcılara açık bir şekilde mesaj verdiler:

Paris Belediye Başkanı ve C40 Başkanı Anne Hidalgo, “Belediye başkanları olarak, önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliğini korumak” derken Paris Anlaşması’nın kentlerinde imzalanmasından bu yana nerdeyse dört yıl geçtiğini hatırlattı. Hidalgo “Dünya liderleri geçtiğimiz ay New York’ta bir araya geldi ve ancak bir kez daha ulusal liderlerin iklim krizini durdurmak için gereken eylem düzeyine yakın bir yol planı çizemediler. Bu beceriksizlikleri, zaman bize karşı işlerken doğrudan dünyadaki tüm insanları tehdit ediyor. Bu zamana karşı yarışı kazanmak için Küresel Yeşil Yeni Düzen’den başka önemli bir araç yok. Tüm karar vericiler bunu gerçeğe dönüştürmek için sorumluluk almalıdır.” diye konuştu.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti ise Küresel Yeşil Yeni Düzen’in ilkelerinin, çevresel ve ekonomik adaletin bir arada sağlanması felsefesini temsil ettiğini ifade etti. Garcetti, “Kuzey Amerika’da biz buna Yeşil Yeni Düzen diyoruz, ancak diğer belediye başkanlarının kendi kentlerinde farklı isim verdiklerini biliyorum. İster Çin şehirlerinde ekolojik bir medeniyetten bahsediliyor olsun, ister Afrika şehirlerinde yeşil ekonomiyi geliştirmek olsun, gerçek şu ki C40 belediye başkanları dünyayı çocuklarımız ve torunlarımız için dönüştürme konusunda kararlılar ve taahhütlerini burada yenilediler. Bu inanılmaz koalisyon sadece birkaç hafta içinde bir araya geldi ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha da büyüyecek. İddialı adımlar atma vizyonu ile hareket ediyoruz. Kaybedecek bir anımız bile yok.” dedi.

ABD’nin New York 14. Bölge Kongre Temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez de belediye başkanlarının desteğini yorumladı. Cortez, “Bu koalisyon ve Küresel Yeşil Yeni Düzen için yapılan taahhütler ilham verici. Güçlerimizi küresel düzeyde birleştirmek için çalışırsak, en büyük tehdidimizi yenip en büyük fırsatımızı gerçekleştirebiliriz.” diye konuştu.

Küresel Yeşil Teni Düzen’in Tanımlayıcı İlkeleri Şu Şekilde Sıralanabilir:

  • Küresel iklim krizini tanıyoruz.
  • İklim krizinde en büyük pay sahibi sektörlerin -ulaşım, sanayi, binalar ve atık- emisyonları azaltarak, küresel ısınmayı Paris Anlaşması’nın 1,5 derece hedefinin altında tutmaya kararlıyız: C40 şehirleri şimdiden emisyonlarını bilim tarafından belirlenen sınırlara uygun bir oranda azaltıyor – bu da 2020 yılına kadar emisyonların düşüşe geçmesi ve 2030 yılına kadar yarıya indirilmesi anlamına geliyor. Küresel Yeşil Yeni Düzen parçası olan her işletme, birey, yatırımcı, ortak, gayrı resmi yerleşim temsilcisi ve ülke, benzer bilime dayalı hedefleri gerçekleştirmeyi taahhüt edecektir.
  • Herkes için gelişen ve adil topluluklar oluşturmak için bütün kentsel karar alma mekanizmalarının merkezine kapsayıcı iklim eylemini koymaya kararlıyız. Taahhüdümüz geçim kaynaklarını korumak, yoksulluğun sona ermesini sağlamak, yaşamları iyileştirmek, daha adil toplumlar inşa etmek ve yüksek karbonlu sektörlerde çalışanlar için adil bir dönüşüm sağlamaktır. İklim eyleminde gecikme, iklim acil durumuna neden olan emisyonlardan en az sorumlu olan kişiler tarafından en ciddi şekilde hissedilmesi zaten yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Küresel kaynakları fosil yakıtlardan acil, kökten ve geri dönüşü olmayan şekilde uzaklaştırarak ve iklim acil durumunun önünü kesen eylemlere yönelterek, yeşil ve adil bir ekolojik medeniyet inşa edeceğiz.
  • Ortaklarımızı – siyasi liderleri, CEO’ları, sendikaları, yatırımcıları ve sivil toplumu – küresel iklim acil durumunun tanınmasında bize katılmaya ve bunun üstesinden gelmek için bilime dayalı eylemler gerçekleştirmemize yardımcı olmaya davet ediyoruz. İklim değişikliği ve yoksulluktan orantısız şekilde etkilenen iş dünyası, hükümetler, yatırımcılar, iş gücü, sivil toplum, vatandaşlar ve topluluklar, iklim kriziyle mücadele için gerekli koalisyonu oluşturacaktır. İstedikleri sürdürülebilir geleceği şekillendirmek ve kent yönetimindeki politikaları ve projeleri şekillendirmeleri için seslerini sokaklarda duyurmalarını sağlayarak, şehirlerimizdeki gençlerle özellikle yakın çalışacağız.

(Kaynak: İklim Haber)

C40 Hakkında

C40 Dünya genelinde iklim değişikliği ile mücadele veren büyük kentlerin oluşturduğu küresel koalisyon ve dayanışma ağı. İstanbul’un da üye olduğu C40, 94 kenti bir araya getiriyor ve dünya GYSİH’sinin %25’ine sahip. Koalisyonun kendine koyduğu hedef ise yeryüzü sıcaklık artışını 1,5 C° sınırında tutmak. Yaptığı bazı çalışmalar:

  • İklim değişikliği ile mücadele eden belediye yönetimleri arasında bağlantı kurarak ve diyalog zemini oluşturarak karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımı sağlamak
  • Kentler arasında projeler üzerinden işbirliği sağlamak ve teknik bilgi, finans gibi kaynak paylaşımlarının önünü açmak
  • Yenilikçi kent temelli çözümleri önermek ve sergilemek
  • Kentlere farklı alan ve konularda danışmanlık sağlamak ve tavsiyelerde bulunmak
  • Ulusal ve uluslararası siyasi gündemi etkilemek ve piyasa aktörlerini kentlerin kolektif gücünü kullanarak etki altına almak

Ayrıca C40’ın enerji, binalar, ulaşım, şehir planlama, hava kalitesi, gıda, su ve atık ve uyum uygulamaları başlıkları altında topladığı birçok program ve alt ağları da mevcut.

C40 ve diğer kent ağları hakkında ayrıntılı bilgiye İklim İçin Kentler: Yerel Yönetimlerde İklim Eylem Planı rehberimizden ulaşabilirsiniz.

FacebookTwitter