Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne Bodrum Belediyesi de katıldı. Geçtiğimiz hafta Cuma sözleşme imza töreninde konuşan Bodrum Belediye başkanı Ahmet Aras, sözleşmeyi imzalamadaki amacın daha yaşanabilir, temiz ve çevreye duyarlı bir Bodrum yaratmak olduğunu söyledi.
Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne imza atan yerel yönetimler 2030 yılına kadar %40 sera gazı salım azaltımı, 2050’ye kadar karbonsuz kent taahhütü veriyorlar. Ayrıca kentlileri ucuz, güvenli ve sürdürülebilir enerjiye ulaştırmak bir diğer hedefi oluşturuyor.
Bu hedefler doğrultusunda Bodrum Belediyesi de iklim eylem planı hazırlıklıklarına başlamış durumda. İmza töreninde Başkan Ahmet Aras konu hakkında şöyle konuştu: “Yapacağımız eylem planı kentsel planlamadan, arazi kullanımına, yerel enerji kaynaklarından belediye yapılarının yenilenebilir enerji ile donatılmasına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılmasını destekleyeceğiz ve belediye olarak bu yönde projeler geliştireceğiz.”
Bodrum, iklim için harekete geçmiş durumda

Aralık 2019 – “Kömürü değil, Paris’i onayla”

Küresel çapta yükselen iklim hareketine paralel olarak özellikle son bir buçuk senedir Muğla’nın Bodrum ilçesinde iklim krizine karşı sivil inisiyatifler çeşitli çalışmalar gerçekleştirerek belediye yönetiminden hedefleri yüksek iklim eylem planı talep ediyorlar. Geçtiğimiz süre zarfında iklim için okul grevlerine destek veren Bodrumlu gençlerin yanı sıra Bodrum İklim Acil ekibi konu özelinde bir çok etkinlik düzenledi. Bu süreçte Bodrum Kent Konseyi içinde İklim Acil Çalışma Grubu kuruldu ve faaliyetlerine aktif olarak devam ediyor. Ayrıca Bodrum Belediyesi 3 – 5 Aralık 2019’da gerçekleşen İklim İçin Kentler Çalıştayı’na katılarak “İklim İçin Biz Varız” deklarasyonuna imza atan 25 belediyeden biri oldu.

 

FacebookTwitter