İklim krizinin derinleşmesine paralel olarak sıcak dalgalarının sıklığı ve şiddeti dünyanın dört bir yanında artıyor, bu aşırı hava olayı ciddi sağlık sorunlarına sebep oluyor. Yunanistan’ın başkenti Atina, kentlileri yükselen sıcaklardan korumak ve kenti gün geçtikçe daha sert vuran sıcak dalgalarıyla mücadele etmek için belediye içinde yeni bir sorumluluk alanı oluşturdu ve Eleni Myrivili müdür olarak atadı. Atina Belediyesi’nde sıcak dalgalarıyla mücadele edecek bir müdür atanması Avrupa’da bir ilk niteliğini taşıyor, dünyada ise bu tip bir pozisyon sadece ABD’de Florida eyaletinde Miami-Dade County’de mevcut.

“İklim değişikliği, kentliler ve ekonomimizde kritik öneme sahip turistler için daha sık ve tehlikeli aşırı yüksek sıcaklıklar anlamına geliyor. Ne yazık ki, Atina bu durumda tek başına değil, sıcaklık artışı Avrupa ve tüm dünyadaki kentler için acil bir durum”

Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis 

“On yıllardır küresel ısınma hakkında konuşuyoruz, ancak sıcaklık hakkında fazla konuşmadık.” diyen yeni müdür Eleni Myrivili’nin görevi, kenti soğutmanın yollarını bulmak olacak. Bu görev, yoğun enerji kullanımını tetikleyerek iklim krizine katkıda bulunan binalarda klima kullanımı gibi uygulamaların ötesinde kenti yeniden tasarlamayı kapsıyor.  Sıcak dalgalarıyla mücadele edecek müdür, yolların ve binaların yeniden tasarlanması, inşaat malzemelerinin incelenmesi, kentte yeşil alanların artırılması ve yeni ağaç ve bitki dikimleri gibi bir dizi faaliyetten sorumlu olacak. 

“Aşırı sıcaklıklar kentsel ortamlarda yeni normal haline geliyor ve çarpıcı bir sıklıkta ortaya çıkıyor. Yıkıcı sıcak dalgaları, iklim değişikliğinin tüm yaşamımızı etkilediğine dair şüpheleri ortadan kaldırıyor. Aşırı sıcakla mücadele etmek ve sessiz katilin daha fazla ölüme sebep olmasını önlemek için kentlerde alınan önlemleri acilen güçlendirmemiz gerekiyor.”

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo

Bu çerçevede Atina’nın kent genelinde yeşil alan ve gölgelik alanları artırmaya yönelik bir programı bulunuyor. Özellikle hava sirkulasyonunda bina yoğunluğunun önemli bir sorun olarak ortaya çıktığı bölgeler için “serin rotalar” oluşturulması programın öncelikleri arasında. Atina’da, ısı kentlileri ve turistleri hava durumu hakkında uyarmak ve ısı dalgalarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgi vermek amacıyla bir akıllı telefon uygulaması hali hazırda kullanılıyor.

Kaynak: The Guardian 

FacebookTwitter